Sparen voor uw pensioen met een gegarandeerde eindopbrengst

advertentie

Wilt u eerder stoppen met werken, een goede pensioenaanvulling of gewoon een flink geldbedrag overhouden voor besteding naar eigen keuze?

Dat kan nu eenvoudig en voordelig met het pensioen garantieplan!
Het Pensioengarantieplan is volgens kenners een van de beste en veiligste manieren om een netto kapitaal op te bouwen.

Voordelen:

  • gegarandeerde eindopbrengst
  • flexibele looptijd
  • uitkering bij overlijden
  • doorbetaling inleg bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

Des te eerder u begint met sparen voor later, hoe gemakkelijker u een flink geldbedrag kunt opbouwen. Tevens ontvangt elke nieuwe klant een iPod Shuffle! (op=op)

Klik hier voor meer informatie

Pensioenen van ABP gaan omhoog

Mensen die een pensioen via het ABP krijgen, gaan er volgend jaar licht op vooruit. Het pensioenfonds indexeert de pensioenen met 0,45 procent. Daarvan is het grootste deel structureel, een klein deel eenmalig.

Vanwege de financiële crisis besloot het ABP eerder de pensioenen niet meer te laten meestijgen met de lonen. Het bestuur van het ABP zegt nu dat de financiële positie is verbeterd, maar dat de mogelijkheden om de pensioenen te laten stijgen nog beperkt zijn.

In mei volgend jaar wordt de situatie opnieuw bekeken. Meer dan twee miljoen ouderen krijgen een ABP-pensioen.

Met pensioen gaan is goed voor de gezondheid

Stoppen met werken maakt personen onmiddellijk tien jaar jonger. Dat is gebleken uit onderzoek van de universiteit van Stockholm.

Met het afsluiten van de werkperiode zouden fysieke pijntjes en mentale druk verdwijnen als sneeuw voor de zon, en deze voordelen houden volgens de onderzoekers een decennium aan. Read more »

Controleer uw pensioen

advertentie

Half Nederland heeft het erover: Pensioengat of pensioenbreuk, pensioenopbouw lager doordat mijn salaris o.a. bestaat uit commisise? Ben ik op tijd begonnen met mijn pensioen opbouw? Bestaat straks de AOW nog wel…
Wij kunnen met een kleine eenvoudige scan bepalen of een aantal veel voorkomende problemen ook in uw geval een probleem kunnen geven. Ook als u denkt dat uw pensioen goed geregeld is, is de pensioentest zinvol.

Doe de pensioentest op www.pensioenchecken.nl

Pensioenleeftijd in 2025 naar 67 jaar

De werkgevers in Nederland pleiten ervoor om de pensioenleeftijd over 15 jaar in een klap te verhogen naar 67 jaar. ‘Iedereen die nu boven de 50 jaar is, kan dan gewoon met 65 jaar met pensioen’, aldus de werkgevers. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben dit alternatieve plan ingediend. Volgens de werkgevers is de pensioenleeftijd van 67 jaar ‘onontkoombaar’. VNO-NCW en MKB noemen de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd in 2025 ook sociaal aanvaardbaar.

Hoger inkomen, dan later AOW

Mensen met hogere inkomens werken langer door, leven langer en hebben hogere pensioenen. Zij moeten dus later AOW krijgen

Het is verbazend hoe snel de aanpassing van de AOW in een politieke patstelling is verzeild. Dat er niets meer te bedenken is dan een keuze tussen volledig behoud en drastische aantasting van de rechten van ouderen kan niet waar zijn. Read more »

Vervroegd met pensioen en toch weer aan het werk

Een op de vier mensen die vervroegd met pensioen is gegaan, heeft naast zijn uitkering een deeltijdbaan gevonden. Nog eens een op de tien zou dat wel willen.

Het zijn vooral de jonge vutters die weer aan de slag gaan. Op hogere leeftijd neemt het percentage werkenden snel af. Read more »

Verzekeraars verzaken zorgplicht pensioenen

Klanten die een individueel pensioencontract afsluiten bij een verzekeraar krijgen te weinig voorlichting over de beleggingsrisico’s. Daarmee lopen ze gevaar dat ze minder aan pensioen ontvangen dan ze verwachten. Read more »

Nog geen akkoord over alternatief AOW-leeftijd

De Sociaal-Economische Raad moet een alternatief bedenken voor de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Maar een akkoord daarover is verder weg dan ooit.

Hij werd uitgemaakt voor ‘verrader’ en voor ‘slavendrijver’. Wie dit voorstel goedkeurde was verantwoordelijk voor de armoede van ouderen in de toekomst. Wacht minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken (CDA) eenzelfde lot als zijn Duitse sociaal-democratische collega Franz Müntefering, die twee jaar geleden de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar door het parlement loodste?De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt het verplichte collectieve ouderdomspensioen. De AOW is in 1957 ingevoerd door de sociaal-democratische minister van Sociale Zaken J.G. Suurhoff en is de opvolger van de door minister Drees (Sociale Zaken), ook sociaal-democraat, ingevoerde Noodwet Ouderdomsvoorziening.Iedereen die in Nederland inkomstenbelasting betaalt en nog geen 65 jaar is betaalt AOW-premie (17,9 procent). Read more »

Werknemer wil zelf bijsparen voor pensioen

Werknemers zijn bereid meer geld opzij te leggen voor later, nu blijkt dat het pensioen lager uitvalt dan eerder werd gedacht. Om het gat te repareren, opteren veel werknemers ervoor dit spaarbedrag in individuele bijspaarregelingen te steken, in plaats van in het eigen pensioenfonds. Read more »

« Vorige paginaVolgende pagina »