Het pensioenfonds voor de detailhandel maakt als eerste pensioenfonds in Nederland onderscheid tussen de pensioenrechten van 65-plussers en van 65-minners. Het pensioen voor 65-plussers bij dit fonds volgt voortaan de inflatie, terwijl het pensioen voor werkenden mee zal stijgen met de (sterkere) ontwikkeling van de lonen. Read more »