Archief for augustus, 2009

Verzekeraars verzaken zorgplicht pensioenen

Klanten die een individueel pensioencontract afsluiten bij een verzekeraar krijgen te weinig voorlichting over de beleggingsrisico’s. Daarmee lopen ze gevaar dat ze minder aan pensioen ontvangen dan ze verwachten. Read more »

Nog geen akkoord over alternatief AOW-leeftijd

De Sociaal-Economische Raad moet een alternatief bedenken voor de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Maar een akkoord daarover is verder weg dan ooit.

Hij werd uitgemaakt voor ‘verrader’ en voor ‘slavendrijver’. Wie dit voorstel goedkeurde was verantwoordelijk voor de armoede van ouderen in de toekomst. Wacht minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken (CDA) eenzelfde lot als zijn Duitse sociaal-democratische collega Franz Müntefering, die twee jaar geleden de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar door het parlement loodste?De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt het verplichte collectieve ouderdomspensioen. De AOW is in 1957 ingevoerd door de sociaal-democratische minister van Sociale Zaken J.G. Suurhoff en is de opvolger van de door minister Drees (Sociale Zaken), ook sociaal-democraat, ingevoerde Noodwet Ouderdomsvoorziening.Iedereen die in Nederland inkomstenbelasting betaalt en nog geen 65 jaar is betaalt AOW-premie (17,9 procent). Read more »