Archief for juli, 2006

Kabinet maakt nieuw pensioen sneller toepasbaar

Het kabinet maakt het voor bedrijven gemakkelijker om een pensioenregeling te voeren waarbij de risico’s voor de hoogte van het pensioen vooral bij de deelnemers liggen. Een aantal barrières voor die regelingen verdwijnt, zodat deelnemers sneller gekort kunnen worden.

Read more »

Fiscus niet duidelijk over gouden handdruk

Veel werkgevers worstelen met de fiscale kant van vertrekregelingen voor oudere werknemers. Omdat de Belastingdienst niet duidelijk aangeeft welke regelingen wel of niet door de beugel kunnen, krijgen bedrijven soms onverwacht een fiscale strafheffing.

Read more »

Nationale-Nederlanden breidt Mijn.NN.nl uit met individueel pensioen

Nationale-Nederlanden biedt nu op Mijn.NN.nl de mogelijkheid om individuele pensioenen aan te vragen en/of te wijzigen. Gegevens hoeven nu nog maar één keer ingevuld te worden en er is geen handtekening van de klant meer nodig. Dit bespaart tijd en zorgt voor een efficiënt verloop van het traject. De eerste 10 kantoren die gebruik maken van deze functionaliteit ontvangen een grote Mijn.NN.nl taart.

Read more »

Wet levensloop moet aangepast

De levensloopregeling, de nieuwe spaarregeling die het kabinet-Balkenende heeft ingevoerd om onbetaald verlof te financieren, moet drastisch worden aangepast. Alleen zo kan de regeling aantrekkelijker worden voor werknemers. Dat zeggen vakcentrales, Tweede-Kamerleden en de geestelijk vader van de regeling, hoogleraar economie Lans Bovenberg.

Read more »

Levensloop vooral in trek bij hogere inkomens

Sparen voor verlof via de levensloopregeling blijkt vooral aantrekkelijk naarmate je meer verdient.

Read more »