Archief for september, 2009

Pensioenleeftijd in 2025 naar 67 jaar

De werkgevers in Nederland pleiten ervoor om de pensioenleeftijd over 15 jaar in een klap te verhogen naar 67 jaar. ‘Iedereen die nu boven de 50 jaar is, kan dan gewoon met 65 jaar met pensioen’, aldus de werkgevers. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben dit alternatieve plan ingediend. Volgens de werkgevers is de pensioenleeftijd van 67 jaar ‘onontkoombaar’. VNO-NCW en MKB noemen de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd in 2025 ook sociaal aanvaardbaar.

Hoger inkomen, dan later AOW

Mensen met hogere inkomens werken langer door, leven langer en hebben hogere pensioenen. Zij moeten dus later AOW krijgen

Het is verbazend hoe snel de aanpassing van de AOW in een politieke patstelling is verzeild. Dat er niets meer te bedenken is dan een keuze tussen volledig behoud en drastische aantasting van de rechten van ouderen kan niet waar zijn. Read more »

Vervroegd met pensioen en toch weer aan het werk

Een op de vier mensen die vervroegd met pensioen is gegaan, heeft naast zijn uitkering een deeltijdbaan gevonden. Nog eens een op de tien zou dat wel willen.

Het zijn vooral de jonge vutters die weer aan de slag gaan. Op hogere leeftijd neemt het percentage werkenden snel af. Read more »