Archief for mei, 2009

Pensioenen gaan mogelijk toch omlaag

De pensioenen gaan onherroepelijk omlaag als de Nederlandse pensioenfondsen ook op lange termijn niet in staat zijn om weer voldoende vermogen op te bouwen. Daarvoor waarschuwt minister Donner (Sociale Zaken).

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt hij een onderzoek naar de kwetsbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel aan. Nu al is duidelijk dat er voor een lange tijd geen geld is om de pensioenen met de salarissen te laten stijgen (indexeren). Read more »

Vanaf 2010 aanvulling op AOW eenvoudiger

Tienduizenden ouderen ontvangen op dit moment een onvolledige AOW-uitkering. Alleen weten zij dit vaak niet. Het kabinet wil dit vanaf 2010 daarom anders regelen.

Zo’n 217.000 mensen hebben een onvolledige AOW-uitkering als ze met pensioen gaan, omdat ze te kort in Nederland hebben gewoond. Een deel van hen, op dit moment ongeveer 33.000 ouderen, heeft ook geen of weinig aanvullend pensioen en moet daarom aanvullende bijstand bij de sociale dienst aanvragen. Die laatste groep wordt steeds groter, vooral door de migranteninstroom van de laatste helft van de vorige eeuw. Read more »

Een loket voor AOW en aanvullende bijstand voor 65-plussers

Gepensioneerden met een onvolledige AOW-uitkering die een inkomen beneden het sociaal minimum hebben, krijgen in de toekomst via één loket zowel hun AOW als de aanvulling uitbetaald. Dit loket wordt de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om de SVB voortaan ook de aanvullende uitkering te laten uitbetalen. Read more »