Het kabinet houdt vast aan zijn voornemen om het prepensioen af te schaffen. Dit betekent dat u geen pensioenpremies meer mag aftrekken om voor uw 65ste met pensioen te gaan.
Op deze manier probeert het kabinet u er toe te bewegen om gewoon ’lekker’ door te werken. Toch blijven er ook straks nog wel mogelijkheden om eerder van uw welverdiende oude dag te gaan genieten.