Pensioenuitkeringen worden gekort

Het is niet eerder voorgekomen. Per 1 januari zullen twaalf tot veertien fondsen op hun uitkeringen korten. Zij zijn te zwaar getroffen door de kredietcrisis. Van ongeveer 150.000 gepensioneerden daalt het pensioen, variërend van minder dan 1 tot 14%.Dit hebben minister Donner van Sociale Zaken en toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag bekendgemaakt. Donner heeft vorige week al overlegd met pensioenkoepels, bonden en werkgevers over het DNB-advies. Read more »

Veel Nederlanders bouwen geen aanvullend pensioen op

Een kwart van de Nederlanders bouwt geen aanvullend pensioen op. Dat concludeert Nationale Nederlanden op basis van eigen onderzoek onder bijna duizend werkende mannen en vrouwen tussen de 30 en 55 jaar. Het onderzoek laat verder zien dat werkende Nederlanders gemiddeld 268.000 euro nodig hebben om op de gewenste leeftijd met pensioen te kunnen gaan, met het inkomen dat ze nodig denken te hebben. Uit het onderzoek blijkt dat 40 procent van de ondervraagden een pensioengat denkt te hebben.Van de ondervraagden heeft 20 procent geen idee of ze een pensioengat hebben en 40 procent denkt geen pensioengat te hebben. De ondervraagden willen tijdens hun pensioen gemiddeld een netto maandinkomen van 2400 euro en gemiddeld denken ze op hun vierenzestigste met pensioen te kunnen gaan.

Pensioenverwachting van veel Nederlanders niet realistisch

Het opbouwen van pensioen lijkt een vanzelfsprekendheid. Toch moet er met een aantal punten rekening worden gehouden. Zo kan een ontslag of een nieuwe baan grote gevolgen hebben voor uw pensioen. Waardeoverdracht kan dan uitkomst bieden. Read more »

We gaan later met pensioen

De maatregelen die het kabinet heeft genomen om langer doorwerken te stimuleren lijken te werken, sinds 2007 gaan we een jaar later met pensioen. De verschillen tussen de verschillende bedrijfstakken zijn echter groot.In de jaren 2000 tot en met 2006 was de gemiddelde pensioenleeftijd stabiel op ongeveer 61 jaar. Sinds het nu gevallen kabinet maatregelen nam om het langer doorwerken te stimuleren zijn we een jaar langer blijven werken. Vooral het aantal werknemers dat nog voor hun 60ste stopte met werken is fors minder geworden. Tussen 2004 en 2006 gingen er jaarlijks ongeveer 18 duizend werknemers jonger dan 60 jaar met pensioen, in 2007 nog maar krap 8000. Read more »

Pensioen geen belangrijke voorwaarde bij nieuwe baan

Voor werknemers die zich oriënteren op een nieuwe baan lijkt het pensioen niet de belangrijkste arbeidsvoorwaarde te zijn. Vier op de tien respondenten bekijkt van tevoren de pensioenregeling niet. Dit blijkt uit onderzoek van ING.ArbeidsmarktHet vertrouwen in de arbeidsmarkt vindt de weg omhoog. Hoewel de stijging van de werkloosheid volgens het ING Economisch Bureau nog niet ten einde is, komt er voor steeds meer werknemers wel duidelijkheid over hun situatie. De verbeterde stemming over de gehele arbeidsmarkt is ook terug te zien in meer optimisme over de eigen baankansen. Read more »

Pensioenregister geeft overzicht hoogte pensioen

Iedereen krijgt vanaf 2011 in een nieuw nationaal pensioenregister een compleet overzicht van de opbouw van zijn AOW en aanvullend pensioen. De gegevens zijn alleen beschikbaar voor mensen zelf.Dit staat in een wetsvoorstel dat voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd. Read more »

Ondernemers en echtparen van 65 jaar en ouder hebben meeste vermogen

Huishoudens met voornamelijk inkomen uit een eigen onderneming en echtparen van 65 jaar en ouder hadden op 1 januari 2009 de hoogste vermogens. Ten opzichte van een jaar eerder zijn de vermogens van huishoudens gedaald. Dit maakt het CBS vandaag bekend. Read more »

AEGON gaat pensioen-taal begrijpelijk maken

AEGON gaat samen met klanten lastige pensioentermen eenvoudig en begrijpelijk uitleggen.

Vandaag start AEGON met een campagne, waarin op een eerlijke en begrijpelijke manier pensioentermen uitgelegd worden door experts. Daarnaast roept AEGON klanten op om zelf ook pensioentermen ’eenvoudig’ uit te leggen.

“We willen klanten financieel wijzer maken. Daarbij pretenderen we niet dat we zelf al overal een eenvoudig antwoord op hebben. We roepen mensen dan ook op financiële eenvoud van AEGON te eisen, maar ook om met ons mee te denken hoe we het nog begrijpelijker kunnen maken.” aldus Jan Driessen, directeur Communicatie AEGON Nederland.

Op de website www.aegon.nl/pensioen en via een speciaal YouTube kanaal kunnen mensen aan AEGON vragen een pensioenterm uit te leggen en kunnen mensen ook zelf een filmpje met een pensioenvraag of -uitleg uploaden.

Hogere levensverwachting bedreigt pensioen

Net nu de pensioenfondsen zich een beetje beginnen te herstellen van de gaten die de financiële crisis in de dekkingsgraad heeft geslagen komt het CBS met nieuwe problemen aan, we worden te oud.

Op zich is het goed nieuws dat we steeds een beetje ouder worden, leven is over het algemeen best leuk. Voor de pensioenfondsen is het nieuws minder positief. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat de mensen die in 2050 met pensioen gaan (geboren in 1983) gemiddeld anderhalf jaar ouder worden dan eerder gedacht. Gepensioneerde mannen hebben in 2050 een levensverwachting van 83,2 jaar en vrouwen zelfs 85,5 jaar. Read more »

Merendeel Nederlanders tegen verhoging AOW-leeftijd

Slechts een kwart van de Nederlanders vindt dat de overheid mag ingrijpen in het pensioen. En bijna 60 procent vindt dat vakbonden een eventueel pensioengat via de cao moeten repareren. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van ADV Market Research in opdracht van de FNV. Read more »

Volgende pagina »