Archief for oktober, 2007

Kleine pensioenfondsen staan onder druk

De Nederlandsche Bank maakt zich zorgen of kleine en middelgrote pensioenfondsen zijn opgewassen tegen de toegenomen eisen die aan hen worden gesteld. De relatief hoge kosten van kleine pensioenfondsen leiden tot meer premie van werknemers.

De toezichthouder betwijfelt bovendien of bestuurders van kleinere fondsen voldoende kennis van zaken hebben. Read more »

Pensioen en Echtscheiding

Eén op de drie huwelijken loopt op de klippen. U kent vast wel iemand in uw omgeving, verwikkeld in een echtscheiding. Natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor het pensioen!

Hoe zit dat nu eigenlijk? Read more »

Nieuwe trend: zelf zorgen voor oude dag

De nieuwste trend in pensioenland heet ‘defined contributions’ (DC). Deelnemers beleggen hierbij zelf hun pensioenpremie, maar dragen ook het risico. Inmiddels valt zo’n 15% van de werknemers onder zo’n doe-het-zelf pensioen en dat percentage groeit rap, menen experts. Wat houdt DC in, en welke risico’s lopen deelnemers? Read more »

Zelf beslissen over partnerpensioen

Wel of geen pensioen voor je partner? Iets minder dan de helft van de Nederlanders vindt dat je dat helemaal zelf moet kunnen beslissen. Het zijn met name hoogopgeleiden en personen tot 45 jaar die het heft in eigen hand willen nemen. Het onderzoek ‘(On)afhankelijk met pensioen’ dat in opdracht van Stichting Pensioenkijker.nl is uitgevoerd, toont klip en klaar aan dat het partnerpensioen de Nederlander niet koud laat. Read more »

Banksparen voordelig alternatief beleggingshypotheek

Woningzoekers zijn met banksparen duizenden euro’s goedkoper uit dan via een beleggingshypotheek. De Vereniging Eigen Huis ijvert voor snelle invoering per 1 januari 2008.

Banksparen is een nieuwe financieringsvorm voor de aflossing van uw huis waarbij op een geblokkeerde rekening geld opzij wordt gezet. Door een speciale wettelijke vrijstelling hoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald. De nieuwe spaarvorm is een alternatief voor de veel bekritiseerde beleggingshypotheken. Die leveren nauwelijks rendement op, doordat een aanzienlijk deel van de inleg opgaat aan kosten, overlijdensrisico’s en provisies. Bij sparen via een bank mogen lang niet zulke hoge provisies worden gerekend. Read more »

Verplicht pensioen met 65 jaar mag van Europees Hof

Europese landen mogen werknemers verplichten op hun 65ste met pensioen te gaan. Dat heeft het Europees Hof van Justitie dinsdag geoordeeld in een zaak die was aangespannen door een Spaanse manager.

Volgens het hof mocht de man – ondanks dat leeftijdsdiscriminatie verboden is – worden ontslagen omdat een nationaal arbeidsmarktbeleid van groot algemeen belang voor een land is. Als het hof anders zou hebben geoordeeld, zou dat grote gevolgen hebben gehad voor sociaal en economisch beleid in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

bron: Telegraaf.nl

Nederlanders willen best doorwerken na 65ste

Werknemers in Nederland willen best na de pensioensgerechtigde leeftijd van 65 doorwerken, maar dan in deeltijd. Dit blijkt uit onderzoek dat kennisinstituut Netspar en de Universiteit van Tilburg uitvoerden.

Een meerderheid van de respondenten gaf aan voorstander te zijn van een deeltijdpensioen. Zowel werkgevers als werknemers blijken bovendien open te staan voor een meer geleidelijke overgang van werken naar pensioen. Read more »

Rijke ouderen meer laten betalen voor zorg

Het CDA in de Eerste Kamer wil dat rijke ouderen zelf meer opdraaien voor de stijgende kosten van de zorg. Op die manier kan de overheid ouderen zonder veel vermogen of pensioen beter ondersteunen.

Dat betoogde CDA-fractievoorzitter Jos Werner dinsdag tijdens de algemene politieke beschouwingen in de senaat, het debat met het kabinet over de begroting voor volgend jaar. Read more »

Doorwerken na je pensioen makkelijker gezegd dan gedaan

We worden continu gewaarschuwd voor de vergrijzing. Langer werken lijkt onontkoombaar. Maar wie na zijn pensioen door wil gaan met werken, loopt vaak met het hoofd tegen de muur.

We moeten allemaal langer doorwerken en het liefst ook nadat we 65 jaar zijn geworden. Er gaat bijna geen week voorbij of er is wel een onderzoeker, politicus of wetenschapper die ons dat voorhoudt. Dan is het wel raar dat het helemaal niet zo eenvoudig is om na je 65e levensjaar door te werken. De regelgeving gaat er vanuit dat iemand dan toch echt van zijn pensioen gaat genieten. Read more »

Heeft sparen écht zin?

Nederlanders hebben weinig interesse voor hun financiële toekomst op de iets langere termijn, schrijft het Nibud in een maandag verschenen rapport. Is het echt zo erg? Nederlanders waren toch zo’n spaarzaam volkje?

Nederlanders hebben wel interesse in hun financiële toekomst, maar alleen op de vrij korte termijn, schrijft het Nibud in het maandag verschenen rapport Goed geregeld, geldzaken nu en later. Het Nibud vindt dat hier verandering in moet komen. Mensen moeten eerder beginnen met het treffen van voorbereidingen of zich op zijn minst zich beter bewust worden van hun financiële toekomst, zo staat er te lezen in het onderzoek. Read more »

Volgende pagina »