Archief for the 'Pensioenleeftijd' Category

We gaan later met pensioen

De maatregelen die het kabinet heeft genomen om langer doorwerken te stimuleren lijken te werken, sinds 2007 gaan we een jaar later met pensioen. De verschillen tussen de verschillende bedrijfstakken zijn echter groot.In de jaren 2000 tot en met 2006 was de gemiddelde pensioenleeftijd stabiel op ongeveer 61 jaar. Sinds het nu gevallen kabinet maatregelen nam om het langer doorwerken te stimuleren zijn we een jaar langer blijven werken. Vooral het aantal werknemers dat nog voor hun 60ste stopte met werken is fors minder geworden. Tussen 2004 en 2006 gingen er jaarlijks ongeveer 18 duizend werknemers jonger dan 60 jaar met pensioen, in 2007 nog maar krap 8000. Read more »

Merendeel Nederlanders tegen verhoging AOW-leeftijd

Slechts een kwart van de Nederlanders vindt dat de overheid mag ingrijpen in het pensioen. En bijna 60 procent vindt dat vakbonden een eventueel pensioengat via de cao moeten repareren. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van ADV Market Research in opdracht van de FNV. Read more »

Met pensioen gaan is goed voor de gezondheid

Stoppen met werken maakt personen onmiddellijk tien jaar jonger. Dat is gebleken uit onderzoek van de universiteit van Stockholm.

Met het afsluiten van de werkperiode zouden fysieke pijntjes en mentale druk verdwijnen als sneeuw voor de zon, en deze voordelen houden volgens de onderzoekers een decennium aan. Read more »

Pensioenleeftijd in 2025 naar 67 jaar

De werkgevers in Nederland pleiten ervoor om de pensioenleeftijd over 15 jaar in een klap te verhogen naar 67 jaar. ‘Iedereen die nu boven de 50 jaar is, kan dan gewoon met 65 jaar met pensioen’, aldus de werkgevers. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben dit alternatieve plan ingediend. Volgens de werkgevers is de pensioenleeftijd van 67 jaar ‘onontkoombaar’. VNO-NCW en MKB noemen de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd in 2025 ook sociaal aanvaardbaar.

Nog geen akkoord over alternatief AOW-leeftijd

De Sociaal-Economische Raad moet een alternatief bedenken voor de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Maar een akkoord daarover is verder weg dan ooit.

Hij werd uitgemaakt voor ‘verrader’ en voor ‘slavendrijver’. Wie dit voorstel goedkeurde was verantwoordelijk voor de armoede van ouderen in de toekomst. Wacht minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken (CDA) eenzelfde lot als zijn Duitse sociaal-democratische collega Franz Müntefering, die twee jaar geleden de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar door het parlement loodste?De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt het verplichte collectieve ouderdomspensioen. De AOW is in 1957 ingevoerd door de sociaal-democratische minister van Sociale Zaken J.G. Suurhoff en is de opvolger van de door minister Drees (Sociale Zaken), ook sociaal-democraat, ingevoerde Noodwet Ouderdomsvoorziening.Iedereen die in Nederland inkomstenbelasting betaalt en nog geen 65 jaar is betaalt AOW-premie (17,9 procent). Read more »

Minderheid wil later met pensioen

De Nederlandse bevolking vindt het verhogen van de AOW-leeftijd maar niks, een ruime meerderheid is tegen en ziet meer in alternatieven als de afschaffing van de hypotheekrente. Read more »

Leeftijd aanvullend pensioen moet volgens FNV gelijk blijven

Vakbond FNV zal niet meewerken aan een verhoging van de uittreedleeftijd voor het aanvullend pensioen. Dat stelde FNV-voorzitter Agnes Jongerius vandaag in Het Financieele Dagblad.

Het kabinet maakte eerder dit jaar bekend de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. De maatregel moet circa 4 miljard euro besparen en zou tevens lucht kunnen bieden aan pensioenfondsen die door de financiële crisis in de problemen zijn geraakt. Daarvoor zou behalve de AOW-leeftijd ook de uittreedleeftijd voor het aanvullend pensioen moeten worden verhoogd. De FNV blokkeert dit nu. Read more »

Oudere met zwaar beroep ontzien in AOW-plannen

Bij een verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar overweegt het kabinet een overgangsmaatregel voor oudere werknemers die vlak voor hun pensioen zitten en al jaren zwaar werk doen.

Maar werkgevers en vakbonden die een functie als zwaar aanmerken en aanmelden voor de tijdelijke regeling, moeten wel direct laten zien hoe het beroep minder belastend wordt gemaakt in de toekomst. Read more »

GroenLinks wil AOW vanaf 63 jaar

GroenLinks wil mensen de kans geven vanaf 63 jaar met pensioen te gaan. De doorwerkbonus moet worden geschrapt, de hypotheekrente beperkt en mensen die meer verdienen dan 100.000 euro, moeten extra belasting betalen. Read more »

Een hogere pensioenleeftijd duurt nog wel even

Als het kabinet nu stap voor stap de AOW-leeftijd naar 67 verhoogt, gaan mensen pas over 40 jaar met 67 met pensioen. Dat heeft een werkgroep van het Actuarieel Genootschap berekend. Dit is dus niet zo’n wrede maatregel als sommige mensen denken. Read more »

Volgende pagina »