Archief for augustus, 2006

Nederlands personeel rekent op langer werken

Nederlanders wennen aan het idee dat ze langer moeten doorwerken tot aan hun pensioen. Die conclusie trekt Ernst & Young op basis van een meting onder 600 werknemers in Nederlandse bedrijven. Slechts een op de zeven denkt voor zijn zestigste te stoppen met werken.

Read more »

ABP vindt hervorming pensioenstelsel niet nodig

Het Nederlandse pensioenstelsel is behoorlijk bestand tegen de vergrijzing. Er zijn dan ook geen grootscheepse hervormingen van het pensioenstelsel nodig, vindt het ambtenarenpensioenfonds ABP.

Read more »

‘Keuzemoeheid’ speelt levensloopregeling parten

Nederlandse burgers leiden in toenemende mate aan ‘keuzemoeheid’ en ‘keuze-ergernis’, wat voor een deel de tegenvallende interesse in de levensloopregeling verklaart.

Read more »

Meebetalen naar draagkracht leidt tot solide AOW

Het meebetalen van 65-plussers aan de AOW is niet verstandig, stelde drs. F. A. J. Th. Kalberg woensdag op deze pagina. Maar het alternatief om de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar te verhogen is minder wenselijk. Bovendien mag naast solidariteit tussen generaties, ook solidariteit tussen arm en rijk een rol spelen, vindt Dick Corporaal.

Read more »

PvdA schaaft aan voorstel voor AOW

De PvdA is bezig met het aanpassen van een voorstel voor de AOW. Partijleider Wouter Bos presenteerde eind april zijn plannen voor het sociaal-economisch beleid. De definitieve plannen worden op 3 september naar buiten gebracht. Bos wil onder meer dat gepensioneerden meebetalen aan de AOW. “We hebben wel dertig varianten”, zegt financeel specialist in de Tweede Kamer Ferd Crone vrijdag.Volgens het voorstel van Bos worden hoge uitkeringen gekoppeld aan beleid dat ouderen stimuleert langer te blijven werken. Hij zei de verzorgingsstaat naar Scandinavisch model te willen hervormen. Daarnaast vindt de PvdA-leider dat de levensloopregeling niet meer mag worden gebruikt om eerder met pensioen te gaan. Bos denkt dat de economie flexibeler kan worden door de angst voor tijdelijke werkloosheid weg te nemen bij werknemers. De vakbond FNV Bondgenoten steunt hem.

Read more »