Archief for the 'Vervroegd pensioen' Category

We gaan later met pensioen

De maatregelen die het kabinet heeft genomen om langer doorwerken te stimuleren lijken te werken, sinds 2007 gaan we een jaar later met pensioen. De verschillen tussen de verschillende bedrijfstakken zijn echter groot.In de jaren 2000 tot en met 2006 was de gemiddelde pensioenleeftijd stabiel op ongeveer 61 jaar. Sinds het nu gevallen kabinet maatregelen nam om het langer doorwerken te stimuleren zijn we een jaar langer blijven werken. Vooral het aantal werknemers dat nog voor hun 60ste stopte met werken is fors minder geworden. Tussen 2004 en 2006 gingen er jaarlijks ongeveer 18 duizend werknemers jonger dan 60 jaar met pensioen, in 2007 nog maar krap 8000. Read more »

Vervroegd met pensioen en toch weer aan het werk

Een op de vier mensen die vervroegd met pensioen is gegaan, heeft naast zijn uitkering een deeltijdbaan gevonden. Nog eens een op de tien zou dat wel willen.

Het zijn vooral de jonge vutters die weer aan de slag gaan. Op hogere leeftijd neemt het percentage werkenden snel af. Read more »

Banksparen, gewoon sparen of zelf beleggen

Voor de aflossing van hun hypotheek of extra pensioen zijn consumenten niet langer aangewezen op dure verzekeringsproducten. Sinds 1 januari 2008 heeft banksparen – sparen of beleggen op een geblokkeerde rekening bij een bank – dezelfde fiscale voordelen. Zónder de hoge verborgen kosten die aan polissen kleefden. De hoge verwachtingen worden echter niet geheel waargemaakt. Read more »

Werknemers vaak gedwongen vervroegd met pensioen

Tegen de tijd dat we 60 worden, zouden we toch denken dat we het recht verworven hebben om zelf te bepalen hoe en wanneer we met pensioen gaan. Maar de realiteit is vaak anders. Read more »