Archief for the 'Levensloop' Category

‘Keuzemoeheid’ speelt levensloopregeling parten

Nederlandse burgers leiden in toenemende mate aan ‘keuzemoeheid’ en ‘keuze-ergernis’, wat voor een deel de tegenvallende interesse in de levensloopregeling verklaart.

Read more »

Wet levensloop moet aangepast

De levensloopregeling, de nieuwe spaarregeling die het kabinet-Balkenende heeft ingevoerd om onbetaald verlof te financieren, moet drastisch worden aangepast. Alleen zo kan de regeling aantrekkelijker worden voor werknemers. Dat zeggen vakcentrales, Tweede-Kamerleden en de geestelijk vader van de regeling, hoogleraar economie Lans Bovenberg.

Read more »

Levensloop vooral in trek bij hogere inkomens

Sparen voor verlof via de levensloopregeling blijkt vooral aantrekkelijk naarmate je meer verdient.

Read more »

Toch stoppen voor 65ste

Het kabinet houdt vast aan zijn voornemen om het prepensioen af te schaffen. Dit betekent dat u geen pensioenpremies meer mag aftrekken om voor uw 65ste met pensioen te gaan.
Op deze manier probeert het kabinet u er toe te bewegen om gewoon ’lekker’ door te werken. Toch blijven er ook straks nog wel mogelijkheden om eerder van uw welverdiende oude dag te gaan genieten.

Read more »