Archief for the 'Pensioen buitenland' Category

Effecten van wonen in het buitenland op het pensioen

Uit onderzoek van de Sociale Verzekeringsbank blijkt dat een tijdelijk of permanent verblijf in het buitenland tot grote teleurstelling kan leiden waar het aankomt op de persoonlijke sociale zekerheid. Denk daarbij aan een onverwachts lager pensioen, nauwelijks thuiszorg, geen uitkering bij arbeidsongeschiktheid of een onverwacht hoge premie voor de ziektekostenverzekering.

Volgens de SVB blijkt dat zestien procent van alle AOW’ers een gekorte uitkering ontvangt. Voor elk jaar verblijf in het buitenland wordt de uitkering voor twee procent gekort. Read more »