Archief for the 'AOW' Category

Pensioenregister geeft overzicht hoogte pensioen

Iedereen krijgt vanaf 2011 in een nieuw nationaal pensioenregister een compleet overzicht van de opbouw van zijn AOW en aanvullend pensioen. De gegevens zijn alleen beschikbaar voor mensen zelf.Dit staat in een wetsvoorstel dat voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd. Read more »

Merendeel Nederlanders tegen verhoging AOW-leeftijd

Slechts een kwart van de Nederlanders vindt dat de overheid mag ingrijpen in het pensioen. En bijna 60 procent vindt dat vakbonden een eventueel pensioengat via de cao moeten repareren. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van ADV Market Research in opdracht van de FNV. Read more »

Hoger inkomen, dan later AOW

Mensen met hogere inkomens werken langer door, leven langer en hebben hogere pensioenen. Zij moeten dus later AOW krijgen

Het is verbazend hoe snel de aanpassing van de AOW in een politieke patstelling is verzeild. Dat er niets meer te bedenken is dan een keuze tussen volledig behoud en drastische aantasting van de rechten van ouderen kan niet waar zijn. Read more »

Vervroegd met pensioen en toch weer aan het werk

Een op de vier mensen die vervroegd met pensioen is gegaan, heeft naast zijn uitkering een deeltijdbaan gevonden. Nog eens een op de tien zou dat wel willen.

Het zijn vooral de jonge vutters die weer aan de slag gaan. Op hogere leeftijd neemt het percentage werkenden snel af. Read more »

Nog geen akkoord over alternatief AOW-leeftijd

De Sociaal-Economische Raad moet een alternatief bedenken voor de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Maar een akkoord daarover is verder weg dan ooit.

Hij werd uitgemaakt voor ‘verrader’ en voor ‘slavendrijver’. Wie dit voorstel goedkeurde was verantwoordelijk voor de armoede van ouderen in de toekomst. Wacht minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken (CDA) eenzelfde lot als zijn Duitse sociaal-democratische collega Franz Müntefering, die twee jaar geleden de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar door het parlement loodste?De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt het verplichte collectieve ouderdomspensioen. De AOW is in 1957 ingevoerd door de sociaal-democratische minister van Sociale Zaken J.G. Suurhoff en is de opvolger van de door minister Drees (Sociale Zaken), ook sociaal-democraat, ingevoerde Noodwet Ouderdomsvoorziening.Iedereen die in Nederland inkomstenbelasting betaalt en nog geen 65 jaar is betaalt AOW-premie (17,9 procent). Read more »

Leeftijd aanvullend pensioen moet volgens FNV gelijk blijven

Vakbond FNV zal niet meewerken aan een verhoging van de uittreedleeftijd voor het aanvullend pensioen. Dat stelde FNV-voorzitter Agnes Jongerius vandaag in Het Financieele Dagblad.

Het kabinet maakte eerder dit jaar bekend de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. De maatregel moet circa 4 miljard euro besparen en zou tevens lucht kunnen bieden aan pensioenfondsen die door de financiële crisis in de problemen zijn geraakt. Daarvoor zou behalve de AOW-leeftijd ook de uittreedleeftijd voor het aanvullend pensioen moeten worden verhoogd. De FNV blokkeert dit nu. Read more »

Oudere met zwaar beroep ontzien in AOW-plannen

Bij een verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar overweegt het kabinet een overgangsmaatregel voor oudere werknemers die vlak voor hun pensioen zitten en al jaren zwaar werk doen.

Maar werkgevers en vakbonden die een functie als zwaar aanmerken en aanmelden voor de tijdelijke regeling, moeten wel direct laten zien hoe het beroep minder belastend wordt gemaakt in de toekomst. Read more »

Vanaf 2010 aanvulling op AOW eenvoudiger

Tienduizenden ouderen ontvangen op dit moment een onvolledige AOW-uitkering. Alleen weten zij dit vaak niet. Het kabinet wil dit vanaf 2010 daarom anders regelen.

Zo’n 217.000 mensen hebben een onvolledige AOW-uitkering als ze met pensioen gaan, omdat ze te kort in Nederland hebben gewoond. Een deel van hen, op dit moment ongeveer 33.000 ouderen, heeft ook geen of weinig aanvullend pensioen en moet daarom aanvullende bijstand bij de sociale dienst aanvragen. Die laatste groep wordt steeds groter, vooral door de migranteninstroom van de laatste helft van de vorige eeuw. Read more »

Een loket voor AOW en aanvullende bijstand voor 65-plussers

Gepensioneerden met een onvolledige AOW-uitkering die een inkomen beneden het sociaal minimum hebben, krijgen in de toekomst via één loket zowel hun AOW als de aanvulling uitbetaald. Dit loket wordt de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om de SVB voortaan ook de aanvullende uitkering te laten uitbetalen. Read more »

SVB komt met verzekerdenadministratie over AOW-pensioen

De Sociale Verzekerings Bank (SVB) werkt aan een verzekerdenadministratie waarin zij van alle Nederlandse burgers gaat bijhouden welke rechten zij hebben opgebouwd voor de volksverzekeringen.

Steeds meer 65-plussers hebben een onvolledig AOW-pensioen doordat ze buiten Nederland hebben gewoond of gewerkt. Hoe eerder iemand op de hoogte is van een dergelijk ‘AOW-gat’, hoe eerder er maatregelen genomen kunnen worden. Read more »

Volgende pagina »