Archief for maart, 2009

GroenLinks wil AOW vanaf 63 jaar

GroenLinks wil mensen de kans geven vanaf 63 jaar met pensioen te gaan. De doorwerkbonus moet worden geschrapt, de hypotheekrente beperkt en mensen die meer verdienen dan 100.000 euro, moeten extra belasting betalen. Read more »

Verhogen van de pensioenleeftijd heeft grote gevolgen

Het kabinet is er bijna uit, en alles duidt erop dat de Nederlander twee jaar langer moet werken voor hij AOW krijgt. Een maatregel waarvoor steeds meer draagvlak is ontstaan, maar die een enorme impact zal hebben op de hele samenleving.

Het heeft ruim twee weken geduurd, maar het kabinet en de coalitiefracties van CDA, PvdA en Christenunie zijn het nagenoeg eens geworden over hoe Nederland de financiële crisis te lijf moet, en vooral ook hoe de investeringen in de economie later weer terugverdiend kunnen worden. Read more »

Banksparen, gewoon sparen of zelf beleggen

Voor de aflossing van hun hypotheek of extra pensioen zijn consumenten niet langer aangewezen op dure verzekeringsproducten. Sinds 1 januari 2008 heeft banksparen – sparen of beleggen op een geblokkeerde rekening bij een bank – dezelfde fiscale voordelen. Zónder de hoge verborgen kosten die aan polissen kleefden. De hoge verwachtingen worden echter niet geheel waargemaakt. Read more »

Een hogere pensioenleeftijd duurt nog wel even

Als het kabinet nu stap voor stap de AOW-leeftijd naar 67 verhoogt, gaan mensen pas over 40 jaar met 67 met pensioen. Dat heeft een werkgroep van het Actuarieel Genootschap berekend. Dit is dus niet zo’n wrede maatregel als sommige mensen denken. Read more »

Vooral oudere werknemers dupe van pensioenproblemen

Vooral oudere werknemers zijn financieel de dupe van de problemen, waarin pensioenfondsen terecht zijn gekomen door de financiële crisis. Het totale verlies voor werknemers die nu rond de 55 jaar zijn, kan oplopen tot ongeveer 30.000 euro van hun opgebouwde pensioen door maatregelen die fondsen de komende jaren moeten nemen om hun buffers op orde te krijgen. Read more »