Werknemers vaak gedwongen vervroegd met pensioen

Tegen de tijd dat we 60 worden, zouden we toch denken dat we het recht verworven hebben om zelf te bepalen hoe en wanneer we met pensioen gaan. Maar de realiteit is vaak anders.

Uit onderzoek van verzekeringsmaatschappij AXA blijkt dat duizenden gepensioneerde Britten melden dat ze gedwongen zijn eerder te stoppen met werken. Door hun werkgever. Wetgeving heeft leeftijdsdiscriminatie weliswaar strafbaar gemaakt, maar heeft geen einde gemaakt aan de standaard pensioenleeftijd van 65. Een aantal bedrijven is daar zelf van afgestapt, maar niet allemaal. In de wet is vastgelegd dat gedwongen pensionering voor iemand jonger dan 65 onwettig is, tenzij de werkgever daar een objectieve reden voor aan kan dragen. Bovendien is vastgelegd dat mensen ouder dan 65 door mogen werken en dat ondernemingen dergelijke verzoeken altijd in overweging moeten nemen.

Dwang
Uit het onderzoek blijkt echter dat drie van de vijf Britten voor zijn 65ste met pensioen gaat. De meesten doen dit vrijwillig maar één op de vijf voelt zich ertoe gedwongen door zijn werkgever. Zouden al deze werknemers hun werkgever voor de rechter dagen, dan zou dat een aanzienlijke kostenpost opleveren!
Steve Folkard, hoofd Verzekeringen en Sparen van AXA: “Hoewel leeftijdsdiscriminatie illegaal is, toont ons onderzoek duidelijk aan dat sommige mensen nog steeds gedwongen worden vervroegd met pensioen gaan. Werknemers zouden zich goed bewust moeten zijn van hun rechten; werkgevers moeten hun pensioneringsbeleid goed toetsen aan de wetgeving en zich ervan verzekeren dat ze ingedekt zijn tegen mogelijke claims – zowel in de toekomst als met terugwerkende kracht. De kosten van een dergelijke claim kunnen namelijk enorm zijn, helemaal als je rekening houdt met de kosten van de rechtszaak en geschade reputatie.”

Doorwerken
Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat Britten vaker vrijwillig vervroegd met pensioen gaan (48 procent) dan het internationale gemiddelde (36 procent). In Canada (73 procent) en de VS (56 procent) gaan de mensen het vaakst vervroegd met pensioen. De helft van de werkenden en gepensioneerden ziet dan ook niets in het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, al is het aantal gepensioneerden die daar positief tegenover staan wel iets toegenomen sinds 2006: van negentien tot 27 procent.
Meer dan de helft van de Britten denkt op een of andere manier te blijven te werken na zijn/haar pensionering, maar slechts een tiende is van plan dan een nieuwe baan te nemen. In de realiteit blijken overigens maar weinig mensen daadwerkelijk te blijven werken.

bron: managersonline.nl