Werkgever geeft weinig informatie over pensioen

Slechts een kwart (25%) van de werkgevers informeert het personeel actief over het pensioen. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Pensioenkijker.nl. Maar volgens de Pensioenwet zijn werkgever en pensioenfonds samen verantwoordelijk zijn voor de informatie voor de werknemer.

Het grootste gedeelte van de werkgevers (66%) acht de pensioenuitvoerder het meest geschikt voor een werknemer om informatie in te winnen. Zo’n 42% van de werkgevers vindt zichzelf hiervoor geschikt, waarbij de HR-manager zekerder van zijn zaak is (47%) dan de directeur (30%). Ruim eenderde (35%) van de werkgevers acht zichzelf niet goed in staat tot het geven van adviezen. Dit blijkt uit onderzoeken in opdracht van Stichting Pensioenkijker.nl die zijn uitgevoerd door Newcom en CentERdata. Zowel werknemers als werkgevers (directeuren/eigenaren, HR-managers of verantwoordelijken voor het pensioen) zijn onderzocht. 2217 mensen hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Maar liefst een kwart van de werkgevers informeert zijn werknemers nooit over pensioenzaken. En van de werknemers die stoppen met werken, ontvangt 26% in het geheel geen pensioeninformatie van de werkgever. Tegelijkertijd is het merendeel van de werknemers die wél informatie vanuit de werkgever krijgen tevreden over zowel de inhoud van de informatie als de hoeveelheid. Opvallend is dat van de mensen die aan hun eerste baan beginnen, het overgrote deel (90%) aangeeft bij aanvang wél over het pensioen te zijn geïnformeerd door de werkgever.

Bron: Overgeld.nl