We gaan later met pensioen

De maatregelen die het kabinet heeft genomen om langer doorwerken te stimuleren lijken te werken, sinds 2007 gaan we een jaar later met pensioen. De verschillen tussen de verschillende bedrijfstakken zijn echter groot.In de jaren 2000 tot en met 2006 was de gemiddelde pensioenleeftijd stabiel op ongeveer 61 jaar. Sinds het nu gevallen kabinet maatregelen nam om het langer doorwerken te stimuleren zijn we een jaar langer blijven werken. Vooral het aantal werknemers dat nog voor hun 60ste stopte met werken is fors minder geworden. Tussen 2004 en 2006 gingen er jaarlijks ongeveer 18 duizend werknemers jonger dan 60 jaar met pensioen, in 2007 nog maar krap 8000.In de zorg gaat men op de jongste leeftijd met pensioen, nog geen 61 jaar, gevolgd door het openbaar bestuur en de bouwnijverheid. Het langst werken de mensen in de landbouw en visserij, deze gaan pas met gemiddeld 64 jaar met pensioen.Mannen blijken volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag met deze cijfers naar buiten kwam langer te werken dan vrouwen. Mannen gaan gemiddeld een half jaar later met pensioen. Het hoogst behaalde opleidingsniveau doet er niet toe voor de pensioenleeftijd. Het CBS telt alleen de mensen die vanuit een baan met pensioen gaan.bron: Plusonline.nl