Wat is het verschil tussen pensioen en lijfrente?

Ik zit nu twee jaar voor mijn pensioendatum en ben mijn financiën op een rij aan het zetten. Nu heb ik in het verleden zowel pensioen als lijfrente opgebouwd. Kunt u mij uitleggen wat het verschil is? Het is toch allebei gewoon belast als inkomen?

Pensioen en lijfrente zijn termen die inderdaad vaak door elkaar worden gebruikt, maar wel degelijk verschillend zijn. De overeenkomst is dat het beide oudedagsvoorzieningen zijn. Het systeem van de oudedagsvoorzieningen in Nederland bestaat uit drie pijlers: aow, pensioen opgebouwd via de werkgever en privé voorzieningen. De eerste pijler, de aow, vormt de oudedagsvoorziening die u van de overheid ontvangt. De tweede pijler is het pensioen. Van een pensioenregeling is alléén sprake als het een toezegging betreft van de werkgever aan de werknemer.

Het is mogelijk om de aow en het pensioen van de werkgever aan te vullen middels een lijfrente waarvoor u zelf de premies betaalt. Dit is de derde pijler van het systeem aan oudedagsvoorzieningen. Die opbouw kan alleen als u een tekort aan pensioen heeft. De regels voor het uitkeren van pensioen en lijfrente zijn verschillend. Zo dient een pensioenkapitaal levenslang te worden uitgekeerd terwijl een lijfrentekapitaal ook voor een beperkte periode uitgekeerd kan worden. Daarvoor gelden wel weer strenge regels.

bron: OverGeld.nl