Vanaf 2010 aanvulling op AOW eenvoudiger

Tienduizenden ouderen ontvangen op dit moment een onvolledige AOW-uitkering. Alleen weten zij dit vaak niet. Het kabinet wil dit vanaf 2010 daarom anders regelen.

Zo’n 217.000 mensen hebben een onvolledige AOW-uitkering als ze met pensioen gaan, omdat ze te kort in Nederland hebben gewoond. Een deel van hen, op dit moment ongeveer 33.000 ouderen, heeft ook geen of weinig aanvullend pensioen en moet daarom aanvullende bijstand bij de sociale dienst aanvragen. Die laatste groep wordt steeds groter, vooral door de migranteninstroom van de laatste helft van de vorige eeuw.

Om aanspraak te maken op de aanvullende uitkering, kunnen deze mensen zich melden bij de gemeente. Velen zijn niet op de hoogte van deze regeling en lopen daardoor dus de uitkering mis.

Het kabinet wil dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) daarom de aanvullende uitkering gaat uitbetalen aan gepensioneerden met een onvolledige AOW-uitkering. De SVB stuurt ouderen die hiervoor in aanmerking komen dan een brief, waarop ze het kunnen aanvragen. Het wetsvoorstel moet nu worden goedgekeurd, zodat het per 2010 van kracht wordt.

bron: Plusonline.nl

No comments yet.

Write a comment: