Pensioenverwachting van veel Nederlanders niet realistisch

Het opbouwen van pensioen lijkt een vanzelfsprekendheid. Toch moet er met een aantal punten rekening worden gehouden. Zo kan een ontslag of een nieuwe baan grote gevolgen hebben voor uw pensioen. Waardeoverdracht kan dan uitkomst bieden.Onlangs stelde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vast dat de pensioenverwachtingen van veel Nederlanders niet realistisch is. Werknemers zijn vaak niet op de hoogte van hun pensioenregeling. Als puntje bij paaltje komt, kan het pensioen dan erg tegenvallen. Het is dus raadzaam om tijdig de oudedagsvoorziening te regelen.

Pensioen in Nederland

Het pensioen wordt opgebouwd volgens drie pijlers. De eerste is het basispensioen, de AOW, waar in principe iedereen vanaf 65 jaar recht op heeft. Wie langere tijd in het buitenland gewoond en gewerkt heeft, krijgt meestal een lagere AOW-uitkering.De tweede pijler is het pensioen dat u bij de meeste werkgevers opbouwt. De derde is het pensioen dat u eventueel zelf extra spaart. Dit kan bijvoorbeeld door zelf geld opzij te zetten op een spaarrekening of via een lijfrenteverzekering.

Extra sparen

Hoewel de opbouw van het pensioen vanzelf lijkt te gaan, is het verstandig om even uit te zoeken welke pensioenregeling uw werkgever precies hanteert en hoeveel er opgebouwd wordt. Zo kunt u nagaan hoeveel u eventueel zelf nog moet bijsparen om de schaapjes op het droge te houden. Vraag u dus ook af hoeveel u later per maand tot uw beschikking wilt hebben.

Let op pensioenbreuk

Het ‘automatisch’ opbouwen van pensioen hoeft ook bij een ontslag of het veranderen van baan niet vanzelfsprekend voordelig voor u uit te pakken. De nieuwe werkgever kan bijvoorbeeld gebruik maken van een verzekeraar in plaats van een pensioenfonds. Of deze gaat niet uit van een middelloonregeling, waarbij gekeken wordt naar het gemiddeld verdiende loon, terwijl dat eerst wel zo was.Als de nieuwe werkgever een andere pensioenregeling hanteert, kan er sprake zijn van pensioenbreuk. Het opgebouwde pensioen wordt dan niet meegenomen, of het pensioen groeit bijvoorbeeld niet mee met loon- en prijsontwikkelingen (indexering). Pensioenbreuk kan ook betekenen dat toekomstige loonstijgingen niet meeberekend worden. Zeker bij een eindloonregeling, het pensioen dat u ontvangt is een percentage van het laatst verdiende loon, pakt dat vaak nadelig uit.Wie zijn pensioen toch bij de pensioenuitvoerder van de oude werkgever laat staan, krijgt uiteindelijk verschillende pensioenen uitbetaald.

Waardeoverdracht

In het geval van pensioenbreuk is waardeoverdracht een optie. Het opgespaarde pensioen neemt u dan mee naar de nieuwe werkgever. Hier heeft u wettelijk gezien in de meeste gevallen recht op. Een verzoek tot waardeoverdracht moet binnen zes maanden na indiensttreding bij de nieuwe pensioenuitvoerder ingediend worden.Echter hoeft waardeoverdracht niet altijd voordelig uit te pakken, stelt Remko van Dijk van waardeoverdracht.nl. Volgens hem is de belangrijkste motivatie van waardeoverdracht de indexatie bij de oude en nieuwe pensioenregeling. Van Dijk geeft een voorbeeld:”Een werknemer heeft bijvoorbeeld over 20 jaar bij de oude werkgever 10.000 euro pensioen opgebouwd, en gaat bij de nieuwe in 20 jaar nog 20.000 opbouwen. Bij de nieuwe werkgever wordt niet geïndexeerd, bij de oude met 2 procent. Met waardeoverdracht bedraagt het pensioen uiteindelijk 30.000 euro. Zonder waardeoverdracht krijgt de werknemer er over de eerste 10.000 euro nog de indexering bij, met waardeoverdracht loopt hij dat mis.”Het regelen van waardeoverdracht is dus een ingewikkelde kwestie. Een financieel adviseur kan u zeggen of waardeoverdracht ook echt de moeite waard is.

bron: Elsevier.nl