Pensioenuitkeringen worden gekort

Het is niet eerder voorgekomen. Per 1 januari zullen twaalf tot veertien fondsen op hun uitkeringen korten. Zij zijn te zwaar getroffen door de kredietcrisis. Van ongeveer 150.000 gepensioneerden daalt het pensioen, variërend van minder dan 1 tot 14%.Dit hebben minister Donner van Sociale Zaken en toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag bekendgemaakt. Donner heeft vorige week al overlegd met pensioenkoepels, bonden en werkgevers over het DNB-advies.

Fondsen

Namen van de fondsen zijn niet bekend. Fondsen waarvan het bij deze krant bekend is dat korting als onderdeel van het herstelplan is genoemd, zijn onder andere de fondsen van de apothekers, notarissen en vleeswarenfabrikanten, evenals dat van het bedrijf Nutreco. Metaalfonds PME, een groot fonds uit de metaalsector dat precies 150.000 gepensioneerden telt, ontspringt waarschijnlijk de dans. Het fonds van Océ werd onlangs gered door een bijstorting van de nieuwe Japanse eigenaar.Vakcentrale FNV stelt dat korten van de pensioenen (‘afstempelen’) als ultieme maatregel nodig kan zijn bij fondsen die ver onder de vereiste dekkingsgraad uitkomen, maar bepleit souplesse en maatwerk. Werkgeversvereniging VNO-NCW heeft er begrip voor dat Donner deze tussentijdse ingrepen mogelijk maakt, en bepleit eveneens maatwerk.

‘Geen rekening doorsturen naar de toekomst’

‘Korten op pensioenen wil je niet en is het laatste middel’, zegt directeur Frans Prins van de koepel van ondernemingspensioenfondsen, OPF. ‘Maar je moet geen rekeningen doorsturen naar de toekomst en dus maatregelen nemen als dat echt nodig is.’DNB neemt uiterlijk vandaag contact op met de betrokken fondsen om te kijken of er nog alternatieven zijn voor hun benarde situatie, zoals een eenmalige storting door de werkgever, hogere premies of het aanpassen van de voorwaarden. De verwachting van DNB-directeur Joanne Kellermann is dat zeker twaalf van de veertien fondsen per januari het laatste middel moeten inzetten: korten op de uitkering. Donner hoopt dat de fondsen alle betrokkenen zo snel mogelijk inlichten over deze gesprekken.

Spaarpot

Bij de veertien fondsen zijn ook nog 550.000 (ex-)werknemers aangesloten. Zij zullen worden getroffen ‘in hun spaarpot’, zoals Kellermann het uitdrukte. Als de financiële positie van de fondsen ooit weer verbetert, kunnen de rechten voor alle deelnemers, ook gepensioneerden, later worden hersteld.De maximale korting van 14% betreft een kleiner fonds. Volgens Kellermann zit de bulk van de getroffen gepensioneerden in de bandbreedte van 1 tot 14%.

Achttien fondsen

DNB heeft vanaf begin vorig jaar achttien fondsen in het vizier. Vier namen er al afdoende maatregelen. De andere veertien hadden tot april 2012 de tijd voor herstel, maar na een tussentijdse evaluatie adviseerde DNB om sneller in te grijpen. Het aanvankelijke herstel van alle 600 pensioenfondsen kreeg de afgelopen maanden een knik door zwak gestemde aandelenbeurzen en vooral een dalende rente. Mei vorig jaar is afgesproken dat alle fondsen binnen vijf jaar minimaal 105% van hun verplichtingen hebben gedekt. Nu is dat rond de 100% gemiddeld.

bron: FD.nl