Pensioenregister geeft overzicht hoogte pensioen

Iedereen krijgt vanaf 2011 in een nieuw nationaal pensioenregister een compleet overzicht van de opbouw van zijn AOW en aanvullend pensioen. De gegevens zijn alleen beschikbaar voor mensen zelf.Dit staat in een wetsvoorstel dat voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd.Ook mensen die bij verschillende werkgevers hebben gewerkt, krijgen met het nieuwe pensioenregister een compleet overzicht van hun oudedagsvoorziening.Pensioenfondsen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) leveren de gegevens aan het register. Iedereen kan met zijn burgerservicenummer en digID de eigen gegevens elektronisch opvragen in het register.Persbericht Ministerraad