Nederlanders maken zich minder zorgen over pensioen

De mate van bezorgdheid over de waarde van het pensioen is in juni van dit jaar aanzienlijk afgenomen. In maart van dit jaar was nog 64 procent van de Nederlanders bezorgd over de waarde van hun pensioen. Op dit moment geeft nog 45 procent van de Nederlandse bevolking aan bezorgd te zijn.

Dit blijkt uit onderzoek van Newcom Research & Consultancy B.V. Het onderzoek is afgenomen onder bijna 1.200 leden van het onderzoekspanel mijnopinie.nl. Het percentage Nederlanders dat aangeeft dat ze goed geïnformeerd zijn over de waarde van hun pensioen is gestegen van 49 procent naar 63 procent. De belangrijkste bronnen van informatievoorziening over pensioenen zijn voor de Nederlanders het pensioenfonds en de werkgever.

Niet leuk
Ondanks dat de Nederlandse bevolking zich beter geïnformeerd voelt ten aanzien van hun pensioen, typeert een merendeel van de ondervraagden pensioenen als niet leuk (69 procent) en moeilijk (60 procent). Vorig jaar waren aanzienlijk minder Nederlanders van mening dat pensioenen niet leuk (40 procent) en moeilijk (49 procent) zijn. Dit blijkt uit een onderzoek dat in juni 2008 is uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy. Daarnaast worden pensioenen door meer dan de helft van de Nederlanders getypeerd als weinig transparant en onzeker, dit is vrijwel gelijk aan vorig jaar.

Pensioeninformatie van de werkgever
Bijna tweederde van de Nederlandse bevolking (61 procent) vindt de verkregen pensioeninformatie van de werkgever duidelijk, dit percentage is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar (63 procent). Daarnaast vindt meer dan de helft van de ondervraagden de pensioeninformatie begrijpelijk (54 procent) en volledig (53 procent). Ten opzichte van vorig is de begrijpelijkheid enigszins afgenomen (58 procent in 2008) en volledigheid van de informatie toegenomen (48 procent in 2008). Echt interessant vindt de Nederlander de pensioeninformatie echter nog steeds niet. Aanzienlijk minder ondervraagden geven aan dat ze de verkregen pensioeninformatie interessant vinden ten opzichte van vorig jaar. Het percentage van de Nederlanders dat de pensioeninformatie interessant vindt is gedaald van 48 procent in juni 2008, naar 39 procent in juni 2009.

bron: Managersonline.nl