Kabinet onderzoekt schrappen bonus voor vervroegd pensioen

Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) onderzoekt of het mogelijk is om mensen die met vervroegd pensioen gaan met de levensloopregeling geen doorwerkbonus toe te kennen. D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya had hierom gevraagd, omdat zij meent dat het absurd is om mensen die vervroegd met pensioen gaan een `doorwerkbonus’ te geven.

Langer doorwerken beloond
De levensloopregeling uit 2006 is een spaarregeling om werknemers de gelegenheid te geven lang verlof op te nemen, bijvoorbeeld om te zorgen voor een naaste of om eerder met pensioen te gaan. Dit jaar stelde het kabinet voor om mensen die langer doorwerken te belonen met een `doorwerkbonus’. Koser Kaya maakt er bezwaar tegen dat het om administratieve redenen mogelijk is om beide regelingen tegelijk te gebruiken: n vervroegd met pensioen gaan n een doorwerkbonus krijgen.

Bureaucratisch monster
Donner erkent in antwoorden op Kamervragen van Koser Kaya dat de regeling bedoeld was om langer doorwerken te stimuleren en niet het subsidiren van eerder met pensioen gaan. Uit een rekenvoorbeeld blijkt dat iemand die anderhalf keer modaal verdient voor 11.000 euro profiteert, als hij zowel gebruik maakt van de levensloopregeling als van de `doorwerkbonus’. Koser Kaya: “Het is absurd om mensen die met hun 63ste met pensioen gaan ook nog eens een doorwerkbonus uit te keren. Dit bureaucratische monster moet verdwijnen, voordat het kabinet de doorwerkbonus invoert.”

Bron: AllePersberichten.nl