Geen extra maatregelen voor beter pensioen zelfstandige

Het kabinet vindt het niet nodig om met extra maatregelen het voor zelfstandig ondernemers makkelijker te maken pensioen op te bouwen. Dat heeft het kabinet vrijdag op voorstel van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) en staatsecretaris Jan Kees de Jager (Financiƫn) besloten.

Een jaar geleden had een meerderheid van de Tweede Kamer juist aangedrongen om iets te doen aan de pensioenopbouw van zelfstandigen. Vooral door het toenemend aantal werknemers dat voor zichzelf begint als zelfstandige zonder personeel (zzp’er), zei onder meer de PvdA te vrezen dat een groeiend aantal mensen onvoldoende pensioen opbouwt in Nederland.

Toenmalig minister Aart Jan de Geus wees destijds al op bestaande mogelijkheden voor zelfstandigen om pensioen te sparen bij verzekeraars en door het opzetten van een onderling waarborgfonds. Wel zegde hij toe serieus te laten onderzoeken hoe zzp’ers die voorheen in loondienst werkten, kunnen meeprofiteren van het belastingvriendelijke regime dat geldt voor werknemers die sparen via een gezamenlijk pensioenfonds.

Zo heeft het kabinet onderzocht of ex-werknemers die voor zichzelf zijn begonnen niet drie jaar, maar tien jaar lang pensioen mogen opbouwen bij hun oude bedrijfstakpensioenfonds met alle fiscale voordelen van dien. Maar dat blijkt in strijd met regels voor gelijke behandeling. Andere zelfstandigen, die niet vanuit loondienst met een eigen zaak beginnen, hebben namelijk niet die voordelen.

Het kabinet constateert verder dat zelfstandigen vaak zelf onvoldoende belangstelling hebben voor hun oudedagsvoorziening. Daarom is voor organisaties van zelfstandigen volgens het kabinet een belangrijke rol weggelegd bij het vergroten van het bewustzijn over pensioenen bij hun achterban.

bron: nu.nl