Doorwerken na je pensioen makkelijker gezegd dan gedaan

We worden continu gewaarschuwd voor de vergrijzing. Langer werken lijkt onontkoombaar. Maar wie na zijn pensioen door wil gaan met werken, loopt vaak met het hoofd tegen de muur.

We moeten allemaal langer doorwerken en het liefst ook nadat we 65 jaar zijn geworden. Er gaat bijna geen week voorbij of er is wel een onderzoeker, politicus of wetenschapper die ons dat voorhoudt. Dan is het wel raar dat het helemaal niet zo eenvoudig is om na je 65e levensjaar door te werken. De regelgeving gaat er vanuit dat iemand dan toch echt van zijn pensioen gaat genieten.

Zo’n 5 procent van de 65- tot 69-jarigen in Nederland werkt door en dat percentage is stijgende, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. Geld is meestal niet de drijfveer, eerder vinden mensen het leuk om door te werken. Ook komt het regelmatig voor dat ondernemers nog geen opvolger voor hun bedrijf hebben gevonden en daarom doorgaan.

Het zijn vooral de mensen in loondienst die goed moeten opletten als ze door willen werken. Zo vallen zij niet meer onder de bescherming van een cao. Sterker nog, sommige cao’s verbieden doorwerken na je 65e zelfs. Daardoor krijg je automatisch ontslag op de dag dat je 65 jaar wordt. Voor sommigen niet echt een leuk cadeau. In andere gevallen moet de werkgever ontslag aanvragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Ook de rijksoverheid verbood tot voor kort doorwerken na je 65e. Afgelopen week zijn vakbonden en het rijk als werkgever echter overeengekomen dat zo’n verbod niet meer van deze tijd is. De partijen moeten daarvoor nog wel de cao-tekst herschrijven, maar vooruitlopend daarop is afgesproken dat de mogelijkheid voor rijksambtenaren om na hun 65e door te gaan direct ingaat.

Een ander lastig punt kan zijn, dat een 65-plusser bij ziekte ook recht heeft op doorbetaling van zijn loon gedurende twee jaar. In de praktijk weerhoudt dat werkgevers er nog al eens van mensen in dienst te houden. Een oplossing kan zijn om gebruik te maken van de flexwet. Een tijdelijk contract kan er dan voor zorgen dat de werkgever niet te duur uit is. Als de werknemer met een tijdelijk contract nog ziek is als zijn contract afloopt, neemt de uitkeringsinstantie UWV de loondoorbetaling over totdat de periode van twee jaar is bereikt. Een tijdelijk contract kan niet vaker dan drie keer worden verlengd en daarvoor is het nodig dat het vaste dienstverband eerst is opgezegd.

Dan is er de enorme reeks aan sociale regels in ons land. Na het 65e jaar vervalt het recht op het minimumloon. Maar je hebt wel recht op de minimum vakantietoeslag van 8 procent. De loonbelasting gaat wel door, maar de werkgever hoeft geen premies meer te betalen voor de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarmee vervallen ook meteen alle aanspraken op die wetten. Daartegenover staat dat er op het pensioen of de AOW natuurlijk niet wordt gekort als je bijverdient.

Sommige dingen veranderen niet. Een werknemer van 65 jaar of ouder heeft dezelfde rechten als jongere werknemers. Alle bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over arbeidsvoorwaarden, ontslag, werken in deeltijd of flexibel werken gelden dus onverkort.

Daar zit wel een maar aan. Omdat de cao-regels niet meer gelden, is de werkgever niet verplicht een hoger loon dan het wettelijk minimum te betalen. In de praktijk zal dat niet zo vaak een probleem opleveren, aangezien werkgever en werknemer met elkaar door willen. Het zou alleen een stuk helpen als de cao-partijen en de overheid de regels nog eens zouden doorvlooien en wat zouden versimpelen. Gelukkig heeft minister Donner (Sociale Zaken) al aangekondigd dat hij wil laten onderzoeken hoe belemmeringen voor doorwerken na je 65e kunnen worden weggenomen.

bron: BN/DeStem 

No comments yet.

Write a comment: