Alleen hoogopgeleide 50-plusser interesseert zich voor financiële toekomst

De meeste Nederlanders zijn niet bezig met hun financiële toekomst. Een uitzondering daarop zijn de hoogopgeleide 50-plussers met een inkomen hoger dan 3000 euro netto per maand. Dat blijkt uit het Nibud-onderzoek Goed geregeld, over geldzaken nu en later. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting heeft onderzocht hoe mensen hun geldzaken voor de lange termijn hebben geregeld. Weten mensen wat voor soort pensioen ze hebben? Hoeveel geld hebben ze achter de hand voor onvoorziene omstandigheden? En wordt er bewust gespaard voor later?

Financiële planning
Mensen ontwikkelen meer interesse voor hun financiële planning naarmate hun pensioen nadert. Toch vindt het Nibud dat mensen er in het algemeen nauwelijks mee bezig zijn. Een kwart van de dertigers zegt goed financieel voorbereid te zijn op het pensioen. Onder vijftigers denkt slechts de helft goed voorbereid te zijn. 30% van die groep weet niet of ze voldoende pensioen heeft opgebouwd. Onder de dertigers ligt dit percentage nog hoger: 45%. Ook weet 30% van de Nederlanders niet of ze een pensioen hebben op basis van eindloon, middelloon of een ander systeem. De mensen die bewust met hun financiële toekomst bezig zijn, zijn vooral de hoger opgeleide vijftig plussers met een inkomen vanaf 3000 euro netto per maand. Zij hebben hun geldzaken goed geregeld en ondernemen sneller actie als er iets verandert in hun persoonlijke situatie.

Sparen voor later?
Bewust geld opzij zetten voor een speciaal financieel doel op de lange termijn, zoals de eigen woning afbetalen, eerder stoppen met werken of een vermogen nalaten aan de kinderen, wordt nauwelijks gedaan. Wel wordt er geld apart gezet zonder concreet doel. 70% van de Nederlanders spaart gemiddeld 300 euro per maand. Hoe meer ze verdienen, des te meer ze ook sparen. Bijna 40% van de mensen die minder dan modaal verdienen (1700 euro netto per maand) geeft aan niet regelmatig te kunnen sparen.

Eigen vermogen
Naast het maandelijks sparen kunnen mensen ook op een andere manier geld achter de hand hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van overwaarde in de eigen woning, een tweede woning, of in spaar- of levensverzekeringen en beleggingen. Uit het onderzoek Goed geregeld, over geldzaken nu en later blijkt dat een kwart van de eigenwoningbezitters zegt tussen de 200.000 en 500.000 euro aan vermogen te bezitten. Van de mensen die huren zegt 30 % een vermogen van maximaal 5000 euro te hebben.

Financiële toekomst lage inkomens somber
Het Nibud maakt zich vooral zorgen om mensen die minder dan modaal verdienen. Zij zijn erg weinig met hun financiële toekomst bezig. Mensen met een laag inkomen hebben vaak geen vermogen en geen mogelijkheid om te sparen. Ook van de spaarloonregeling wordt door lagere inkomens veel minder gebruik gemaakt dan door de hogere inkomens. De spaarloonregeling is, ook voor lage inkomens, een aantrekkelijke manier om geld apart te zetten voor later.

Tegenvallers opvangen
Het Nibud vindt het belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van hun financiële situatie op lange termijn, zoals na pensionering. Maar ook dat ze weten wat er gebeurt met hun inkomen na een scheiding of bij arbeidsongeschiktheid. Mensen moeten weten wat dat voor hun portemonnee betekent, zodat ze tijdig actie kunnen ondernemen. Als mensen pas na hun vijftigste beginnen na te denken over hun pensioen, kunnen ze voor onaangename verrassingen komen te staan. Uit eerder onderzoek van het Nibud kwam al naar voren dat bijna de helft van de 65-plussers achteraf bekeken, zich financieel gezien beter had willen voorbereiden op het pensioen.

Interesse opwekken
Geld voor later blijkt minder interessant dan geld dat je direct kunt uitgeven. Dit maakt het erg moeilijk om mensen bewust te laten nadenken over hun financiële toekomst. Het onderzoek Goed geregeld, over geldzaken nu en later is voor het Nibud aanleiding om hier meer aandacht aan te gaan besteden. Het Nibud gaat met andere organisaties, zoals Stichting Pensioenkijker onderzoeken hoe de financiële planning meer op de agenda kan komen. Een goed initiatief is de tentoonstelling Geld voor Later van het Geldmuseum in Utrecht, die maandag 15 oktober wordt geopend door minister Donner van Sociale Zaken. De tentoonstelling laat de bezoeker ontdekken dat hij zelf het heft in handen heeft ten aanzien van nu en de toekomst. Hij wordt zich bewust dat een pensioen niet iets is dat iemand overkomt, maar dat hij er zelf steeds bij was.

bron: Nibud