‘Keuzemoeheid’ speelt levensloopregeling parten

Nederlandse burgers leiden in toenemende mate aan ‘keuzemoeheid’ en ‘keuze-ergernis’, wat voor een deel de tegenvallende interesse in de levensloopregeling verklaart.

Burgers moeten steeds meer keuzes maken in hun leven. Politici en beleidsmakers versterken dit fenomeen nog eens, door mensen voor keuzes te stellen op het gebied van nutsvoorzieningen, zorgverzekeringen en arbeidsvoorwaarden. Van de Nederlanders is inmiddels 75% keuzemoe, terwijl 50% zegt geen tijd te hebben voor ingewikkelde keuzes. Eveneens 50% is bang om een verkeerde keuze te maken.

De grenzen van de keuzevrijheid lijken zo langzamerhand te zijn bereikt. Dit is niet alleen merkbaar bij de levensloopregeling; de cao à la carte bestaat al tien jaar, maar daar is nog steeds weinig belangstelling voor. Slechts eenvoudige en concrete doelen, zoals het aanschaffen van een fiets of PC met fiscaal voordeel of het inruilen van verlofdagen, zijn populair bij werknemers.

De overheid zou er daarom goed aan doen om het aantal en de soort keuzes overzichtelijk en eenvoudig te houden, met name voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

bron: Zibb.nl